• İSTANBUL, ANADOLU BOZKIRI DEĞİL

  Mimar Sinan Genim, İstanbul’un tarihsel kent olgusu ve mimarisini en iyi bilen isimlerin başında geliyor. İstanbul aşığı Genim ile Üsküdar’daki… Devamı

İSTANBUL

İSTANBUL SİYASETİ

İSTANBUL’UN AVRUPAYA ETKİSİ Bir zamanlar modernlik yalnızca Batı medeniyeti ile özdeşleştirilen bir kavramdı. Oysa günümüzde Batı dışı modernliklerin de varlığı kabul edilmiştir. … Devamı

İŞGAL GÜNLERİNDE İSTANBUL

İSTANBUL’UN İŞGALİ ( KARANLIK YILLAR ) Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere merkez olmuş İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra, stratejik konumu dikkate alınarak başkent … Devamı

www.istanbullu.tv

BİZANS İSTANBULU

ROMA’NIN DÜŞÜ DOĞU’NUN BAŞKENTİ KONSTANTİNOPOLİS Büyük Roma İmparatorluğunun içinden doğmuş, ilk yüzyıllarında ona öykünmüş, sonra kabullendiği yeni din Hristiyanlığın ve Hellenistik kültürün … Devamı

EVLİYA ÇELEBİ VE KASIMPAŞA

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE KASIMPAŞA Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kasımpaşa’yı ve Kasımpaşalıları anlatıyor.. Bellerinde çatal pala bıçaklardan gazi askerlere, ilim erbabı aba giyen  yüreği … Devamı

TARİHİN BAŞKENTİ İSTANBUL

Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin başşehri, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus ve ekonomi bakımından en büyük merkezi olan İstanbul tarihî olarak Haliç, … Devamı

istanbullu tv

BİN YILLIK BİR GÜN

İSTANBUL’UN FETHİ Tehlikeyi Görme 5 Şubat 1451 günü Edirne’den yola çıkan bir ulak, Sultan Murat’ın en büyük oğlu 21 yaşındaki Manisa Sancak … Devamı

İSTANBUL TÜRKÇESİ

Nedim ve Nabi’de İstanbul Türkçesi   İstanbul Türkçesi deyince aklımıza şunlar geliyor: 1. İstanbul ahalisinin konuşma dili, 2. Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de … Devamı

İSTANBUL’UN GİZEMLERİ

KIZ KULESİ Bir yapı, bir güzelliğe güzellik katınca hayaller de çeşitleniyor. Bunların en güzellerinden biri, yaşamı denizin uzun yollarında geçenlerin, ya da … Devamı

İSTANBUL KAHVEHANELERİ

KAHVE NEDiR VE NEREDEN GELiR, NEREYE GiDER? Avrupa dillerindeki “cafe”nin türetildiği, Latince “coffea”nın Güney Habeşistan’da başlıca kahve üretim merkezi “Kaffa”dan geldiği ve dolayısıyla … Devamı

FATİH’İN İSTANBULU

FÂTİH SULTAN MEHMED TARAFINDAN İSTANBUL’UN YENİDEN İNŞAASI «İstanbul’u Sultan Muhammed Han Yapdı» (NEŞRÎ)   Fetihten önce İstanbul ancak ölü bir şehirdi. Fâtih … Devamı

MİMAR SİNAN’IN İSTANBUL’U

Heybetli bir imparatorluğun topraklarında dünyaya gözünü açan, “mertebeden mertebeye” geçen, uzun bir ömür yaşayan, tam dört padişahın hükümdarlığına tanıklık eden, sadece mescitlerinin … Devamı

AYASOFYA

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin baş camii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed. … Devamı

www.istanbullu.tv

İSTANBUL DÜŞÜ

Gezginler, ressamlar, yazarlar yüzyıllardan süzülen bir incelikle İstanbul’u nasıl anlatıyor? İşte birbirinden yetenekli ressamların çizgileriyle İstanbul tasvirleri ve kenti ziyaret eden Chateaubriand, … Devamı

GALATA

  Semtin adının, çevresinde ahırlar bulunmasından dolayı “süt” anlamına gelen galaktus veya İtalyanca “merdivenli yol” demek olan calatadan geldiği ileri sürülmekle beraber … Devamı

İSTANBULENSİS

Dünyanın en nadir çiçeklerinden biri İstanbulensis (İstanbul çiğdemi) ve baharla birlikte sadece adını taşıdığı şehirde İstanbul’da, yazın ve nisanın en güzel rengi … Devamı

İMPARATORLUKLAR ŞEHRİ

İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada … Devamı

DERSAADET VE ÜÇ İSTANBUL

Dersaadet olarak da isimlendirilen İstanbul, 19.yüzyılın ortalarına kadar idari yapı ve yargısal açıdan dört ayrı bölüme ayrılmıştı. Bunlardan ilki İstanbul Kadılığı’nın yetki … Devamı

DÜNYA

 • CIA DARBELERİ

  Evet, artık İran’da 1953 yılında gerçekleştirilen darbenin ardında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) bulunduğunu resmen biliyoruz. Bazısı diktatör, bazısı… Devamı

 • SİBER DÜNYA

  Yeni siber düzen ve siber silahlanma: Ne yapılabilir? Wikileaks’in CIA hakkındaki hacking sızıntıları, ABD seçimlerini Rusya’nın etkilediğine dair iddialar, Avrupa’da… Devamı

 • KULLANIŞLI DÜŞMAN

  Avrupa’da yükselen Türk/İslam korkusu: Kullanışlı bir düşman 16. yüzyılda Papalığın egemenliği çatırdarken, Avrupa içindeki pek çok hesabı adeta kullanışlı bir… Devamı

SİYASET

TÜRKİYE’DE SEÇMEN OLMAK

Türkiye’de “Seçmen”in Serencâmı 1877 yılında kabul edilen (ancak II. Meşrutiyette yürürlüğe girebilen) ilk yasadan itibaren seçmenliğin geçirdiği değişimleri bazı başlıklar halinde, siyasal … Devamı

TÜRKİYE’DE İLK GENEL SEÇİM

Türkiye’de ilk genel seçimler 1876 yılının son aylarında başlamıştır. Seçimlerle ilgili hazırlanan geçici düzenlemeler, Kanun‐i Esasi adlı ilk Osmanlı anayasanın ilanından önce … Devamı

MİLLETVEKİLİ, ADAY BELİRLEME

Aday belirleme yöntemi neden önemli? Siyasi partilerin seçimlere katılacak milletvekili adaylarını tespit sürecinin siyasal hayattaki önemi ne? Aday tespit yöntemleri üzerinde hangi … Devamı

SEÇİM TARİHİMİZDEN MANZARALAR

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE SEÇİM TARİHİMİZDEN MANZARALAR   Bu yazıda 1908’de ilk çok partili seçimi ve Türkiye’de sonraki yıllarda yapılan seçimleri takip ederek 1990’ların … Devamı

SİYASAL PARTİLERİN DOĞUŞU

SİYASAL PARTİLERİN DOĞUŞU TARİHSEL VE TOPLUMSAL KÖKENLERİ Siyasal partilerin toplumsal kökeni üzerine sosyolojik açıdan söz söylemek ciddi zorluklar barındırmaktadır. Siyasal partileri etimolojik … Devamı

CUMHURİYET FİKRİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in; neden, ne zaman ve nasıl ilan edildiğine geçmeden önce cumhuriyet sözcüğünün anlamını, … Devamı

EDEBİYAT

HİÇ GÖRMEDEN SEVMEK

HİÇ GÖRMEDEN Işıkların bütün berrak parıltılarına rağmen içlerinde bir küskünlük taşıdığı, akşam yağmurlarının aniden bastırdığı bu sonbahar günlerinde beni yalnızlaştırıp kederlendiren, adını … Devamı

TANPINAR, ŞEHİR VE KENT

TANPINAR’IN “ŞEHR”İYLE ÖZDENÖREN’İN “KENT”İ ÜZERİNE Tanpınar’ın şehir günlükleri diyebileceğimiz “Beş Şehir” edebiyatımızda bu konuda yazılmış ender eserlerden biridir. Eserde İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa … Devamı

İKİNCİ YENİ ŞİİRİ

İKİNCİ YENİ ŞİİRİ POSTMODERN BİR HAREKET Mİ? Tanzimat’tan bu yana Türk şiiri, Batı edebiyatının tesiri ile birçok değişim yaşar. Türk şairleri, köklü … Devamı

TÜRK ŞİİRİNDE MODERNİZM

Türk şiiri, Tanzimat’tan sonra yönünü büyük ölçüde Batı’ya özellikle Fransız şiirine çevirmesinden bu yana Batı edebiyatını etkisi altına alan sanat akımlarından değişik … Devamı

SAİT FAİK VE ATTİLA İLHAN

Attilâ İlhan, “Onun en son arkadaşı benim” der. Sait’in ölümünden önceki yakın yıllar­da hep birbirlerini aramışlardır. Kim erken davranmışsa, Nisuaz’a bir bakar. … Devamı

İSTANBUL’UN EDEBİYAT MEKÂNLARI

İSTANBUL’DA EDEBİYATÇILARIN MEKÂNLARI İstanbul’ da ilk kahvelerin görüldüğü 16. yüzyıldan itibaren bu mekânlardan bazıları genelde sanatçıların özelde edebiyatçıların toplanma yeri olmuş ve bazıları da … Devamı

İSTANBUL’UN SULTAN ŞAİRLERİ

PAYİTAHT İSTANBUL’UN SULTAN ŞAiRLERİ (SEYF VE’L KALEM SAHİPLERİ) Osmanlı Padişahları, Osmanlı İmparatorluğu’ nun kuruluşundan itibaren, şairleri ve bilim adamlarını desteklemişler, özellikle Türk dilinin … Devamı

ÇARIN ŞEHRİ İSTANBUL – TSARGRAD

DOSTOYEVSKİ’NİN ESERLERİNE YANSIYAN İSTANBUL Avrupa edebiyatlarında İstanbul genellikle oryantalist bakış açısının yansıması olarak hayalî, gizemli ve egzotik Doğu’nun merkezidir. Rus edebiyatında ise … Devamı

TÜRK EDEBİYATINDA İSTANBUL

İstanbul, günümüze kadar Halk Edebiyâtı, Dîvan Edebiyâtı ve Yeni Türk Edebiyâtında olmak üzere, edebiyatımızın her döneminde bâzan mekân ve çevre olarak dolaylı şekilde, … Devamı

ŞİİRİN ŞEHRİ İSTANBUL

PAYİTAHTTAN METROPOLE TÜRK ŞİİRİNDE İSTANBUL Türk şiirinin yayıldığı coğrafyaya bakıldığı zaman, İstanbul’un, değişmeyen bir başkent olduğu görülür. Gerçekten de ‘payitaht’ İstanbul, yüzlerce … Devamı

SANAT

TARİH ÖNCESİ RESİM

Tarih Öncesi Resim Sanatı Kaya resimlerinin bulunması insanın yalnız kendisiyle ilgili bilgilerini arttırmasına yaramakla kalmadı, insanın gelişmesi hakkındaki önemli bir yanlışa ve … Devamı

ESKİ ANADOLU’DA RESİM

Eski Anadolu Uygarlıklarında Resim Sanatı En son araştırmalar Anadolu bölgesinin, Yakın Doğu’daki Neolitik kültürler arasında en eski ve en gelişmiş merkezlere sahip … Devamı

DEĞİŞEN SANAT VE ANLAM

Tarihi incelediğimizde ‘sanat becerilerinin anlamını yitirmesi’ ile ‘avangard’lık paralel olarak gelişen iki olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun başlıca sebebi ise inkar edilemez … Devamı

ZAMANIN RENKLERİNE DOKUNMAK

Eski çağın yeni sanatı, Ortadoğu’dan Dünya’ya uzanan uzun, uzak bir yoldan başlayıp nehirler gibi geçen ve her şehirde o şehrin nefesini; insanın … Devamı

GÜNÜN FOTOĞRAFI

İSTANBULLU

İSTANBUL’UN KABADAYILARI

İstanbul’un sosyal hayatının önemli bir parçası olan kabadayılar, kendilerini mahallenin düzenini sağlamakla sorumlu görürlerdi; ancak 20. yüzyılın başından itibaren bozulan sistem, onları … Devamı

KASIMPAŞA CANAVARI

TÜRKİYE’NİN İLK SERİ KATİLİ 1976 yılında İstanbul’da pek çok cinayet işlenmiş, özellikle evinde 20 bıçak darbesiyle öldürülen liseli Handan Otak günlerce konuşulmuştu. … Devamı

BİR ZAMANLAR İSTANBUL’DA

İSTANBUL’U DİNLİYORUM İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor; Yavaş yavaş sallanıyor Yapraklar, ağaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, Sucuların hiç durmayan … Devamı

İSTANBUL’UN RENKLERİ

Başka Bir Tepeden ‘Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! Sade … Devamı

BOĞAZ’DA BÜYÜK BEYAZ

Eskilerin deyimiyle “canavar harharyas” Fotoğrafta Marmara Denizi’nde, olasılıkla 1920’lerde yakalanan bir büyük beyaz, Taksim Topçu Kışlası’nın avlusundaki Taksim Stadyumu’nda halka gösteriliyor. İstanbullu balıkçılar … Devamı

İŞGAL KUPASI VE FENERBAHÇE

ÖNCE VATAN SONRA KUPA İstanbul işgal altındayken Fenerbahçeliler, Kurbağalıdere kenarında kulüp binasının önündeki iskeleye yanaşan motorlarla Anadolu’ya silah kaçırmaktaydılar. Fenerbahçe kulübünün kayıkhanesi … Devamı

İstanbul’un eşsiz güzelliklerini en güzel noktalardan görmek, seyretmek ve bir fotoğraf makinesiyle unutulmaz bir tabloya dönüştürmek için muhteşem fırsatlar sunan çok özel … Devamı

İSTANBUL’DA KUŞÇULUK

Kuşçuluk tabiri Türkiye’de çeşitli devirlerde farklı anlamlar taşımıştır. Osmanlı Devletinin klasik örgütlenmesinin yürürlükte olduğu daha eski devirlerde kuşçu adı daha çok doğan, … Devamı

ESKİ İSTANBUL

 • Fotoğraf : Ara Güler… Devamı

TV

TV

SİS ŞEHİR VE SES

Uzun sürmüş bir kışın heveslendirdiği bahar günlerine, ıslak ve sisler içinde külrengi bir İstanbul sabahı değdiğinde, bir çellonun hüzünlü sesiyle içimdeki zaman … Devamı

TV

BEYOĞLU BULUŞMALARI

155. Yılında Altıncı Daire-i Belediye’den Beyoğlu’na Bölgenin İdari ve Yerleşim Tarihi Altıncı Daire-i Belediye’nin 155. Yıldönümü dolayısıyla Pera Müzesi ve Beyoğlu Belediyesi … Devamı

BAŞA DÖN