AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN İSTANBUL’U

in KİTAP
AHMED MİDHAT EFENDİ'NİN İSTANBUL'U Kitap Kapağı AHMED MİDHAT EFENDİ'NİN İSTANBUL'U
Memet Doğanay
Edebiyat - Araştırma - İnceleme - Biyografi
İBB KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI
2008
160

“Türk edebiyatı, 19.yüzyıldan itibaren Batı edebiyatının tesiri altında kalmaya başlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak edebiyatımızda bazı yeni edebi türler ortaya çıkmıştır. Bunların içinde, muhtevasındaki teferruat dolayısıyla gerçek hayata daha yakın olan roman türü özel bir yere sahiptir.

Türk edebiyatında ilk romanların vakaları genellikle İstanbul’da geçmektedir. Şemseddin Sâmi’nin Taaşşuk-ı Tal’ât ve Fıtnat’ı (1872), Namık Kemal ‘in İntibah’ı (1876) ile Ahmed Midhat Efendi’nin pek çok romanında İstanbul mekân olarak önemli yer tutar.İlk romancılarımız içinde, eserlerinin çokluğuyla dikkati çeken Ahmed Midhat Efendi’nin romanlarında İstanbul çok daha yoğun olarak işlenmektedir. Onun romanlarında İstanbul, bir mekân olarak her zaman karşımıza çıkar.”

Mehmet Doğanay

Kitap;

1. Ahmed Midhat Efendi’nin Romanları

2. İstanbul’un Tarihçesi ve Ahmed Midhat Efendi’nin Romanlarındaki Yansıması

3. Ahmed Midhat Efendi’nin Kaleminden Umumi Portresiyle İstanbul

4. İstanbul’un Semtleri ve Ahmed Midhat Efendi

5. İstanbul’da Günlük Hayat

Olmak üzere bölümlere ayrılarak incelenmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*