Category archive

İSTANBUL - page 2

İSTANBUL’UN İMAR TRAJEDİSİ

İstanbullu hiç kimse şehirdeki binaların ayrıntılarını ezberleyecek kadar eski mirasla ilgilenmiyor. Nerede neyin yıkıldığını bilemeyenleri gördükçe, bu şehrin niye sorumsuzca altüst edildiğini anlayabiliriz Büyükşehir İstanbul’un Akdeniz’de en uzun süre oturulan ve imar edilen birkaç şehirden biri olduğu açıktır. Atina’nın uzun asırlar boyu ihmal edilen bir harabe ve etrafındaki kasabayla sınırlı olduğu düşünülecek olursa (Constantinople) İstanbul;… Devamı

İSTANBUL’UN TILSIMLARI VE EVLİYA ÇELEBİ

Evliya Çelebi, Seyahatname’nin birinci cildinde İstanbul’u anlatır. İstanbul’un kuruluşundan Evliya Çelebi’nin yaşadığı zamana kadar olan dönem; tasvirler ve hikâyelerle anlatılmaktadır. Usta bir hikâye anlatıcısı olan Evliya Çelebi, İstanbul’da bulunan “tılsımları” da “Kal’a-i Konstantin’in En- derûn [u] bîrûnında olan mutalsamât-ı gârîbe ve ‘acîbler beyânındadır” başlığı altında gerçekle hayalin iç içe geçtiği çok seslilik ve çok renklilikle… Devamı

İSTANBUL’UN GİZEMLERİ

KIZ KULESİ Bir yapı, bir güzelliğe güzellik katınca hayaller de çeşitleniyor. Bunların en güzellerinden biri, yaşamı denizin uzun yollarında geçenlerin, ya da onların yakınlarının özlemlerini içeren bir imgeye yaslanıyor: “Binlerce, binlerce yıl önce bugünkü Kız Kulesi’nin yerinde çok büyük bir kaya varmış. Gündüz hiç kimseye görünmeyen ama gece olunca denizden çıkan, kanatları ve yeleleri gümüşten… Devamı

MİMAR SİNAN’IN İSTANBUL’U

Heybetli bir imparatorluğun topraklarında dünyaya gözünü açan, “mertebeden mertebeye” geçen, uzun bir ömür yaşayan, tam dört padişahın hükümdarlığına tanıklık eden, sadece mescitlerinin sayısı dört yüzü aşan başmimar Sinan, şöhretini ebedileştirmek ve ölümünden sonra da hayır dualarıyla anılmak istediği için bizzat sipariş eder şair–nakkaş Mustafa Sâî’ye otobiyografisini. O anlatır, Sâî dinler, not alır, yazar. Önsöze de… Devamı

www.istanbullu.tv

İSTANBUL DÜŞÜ

Gezginler, ressamlar, yazarlar yüzyıllardan süzülen bir incelikle İstanbul’u nasıl anlatıyor? İşte birbirinden yetenekli ressamların çizgileriyle İstanbul tasvirleri ve kenti ziyaret eden Chateaubriand, Lamartine ve Hemingway’in kaleminden İstanbul.   François Rene De Chateaubriand (1806) Paris İstanbul Kudüs, Bir Seyyahın Günlüğü “Saat sekizde, bir kayık bordamıza yanaştı; sarsıntı geçince filikadan ayrıldık, adamlarımla birlikte küçük gemime atladım. Yıkılıp… Devamı

TARİHİN BAŞKENTİ İSTANBUL

Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin başşehri, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus ve ekonomi bakımından en büyük merkezi olan İstanbul tarihî olarak Haliç, Marmara denizi ve surların çevrelediği yarımadayı işaret eder. Osmanlılar tarafından “nefs-i İstanbul” denilen bu kesimin dışında Galata, Eyüp ve Üsküdar ona bağlı kadılık bölgeleri (bilâd-ı selâse) şeklinde teşkilâtlanmış ve zamanla şehrin adı altında… Devamı

İŞGAL GÜNLERİNDE İSTANBUL

İSTANBUL’UN İŞGALİ ( KARANLIK YILLAR ) Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere merkez olmuş İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra, stratejik konumu dikkate alınarak başkent yapılmış; kısa sürede önemli bir yönetim ve kültür merkezi haline getirilmiştir. Şark Meselesi’nin çözümlenmesinde düğüm noktası olarak kabul edilen İstanbul şehri, emperyalist devletlerin her zaman ilgisini çeken bir kent olmuştur. 30 Ekim 1918… Devamı

İSTANBUL SİYASETİ

İSTANBUL’UN AVRUPAYA ETKİSİ Bir zamanlar modernlik yalnızca Batı medeniyeti ile özdeşleştirilen bir kavramdı. Oysa günümüzde Batı dışı modernliklerin de varlığı kabul edilmiştir. Öncelikle felsefi bir konu olan Batı modernliği, Avrupa’da cereyan etmiş tarihi olayların kronolojik sıralamasının çok ötesinde bir meseledir. Bununla birlikte Batı modernliğinin pratikteki tezahürünü hazırlayan bir dizi tarihi olay da görmezden gelinemez. Örneğin… Devamı

istanbullu tv

BİN YILLIK BİR GÜN

İSTANBUL’UN FETHİ Tehlikeyi Görme 5 Şubat 1451 günü Edirne’den yola çıkan bir ulak, Sultan Murat’ın en büyük oğlu 21 yaşındaki Manisa Sancak Beyi Mehmet’e, babasının ölüm haberini getiriyor. Zeki olduğu kadar da hırslı olan bu genç şehzade, vezirlerine ve danışmanlarına duyurmadan hemen en iyi atlarından birine atlıyor ve kamçıyı bastığı gibi, bu safkan atı yüz… Devamı

BAŞA DÖN