HALİÇ KIYILARINDA YAPILAŞMA VE DEĞİŞİM

in TV

18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Yapılaşma ve Değişim

III. Selim ( 1798-1807) ve özellikle II.Mahmud döneminde ( 1808-1839) Osmanlı yönetiminde meydana gelen önemli değişimler Haliç kıyılarındaki yapılaşmayı büyük ölçüde değiştirir.

Boğaziçi’nin 17. yüzyıldan itibaren itibar kazanmasından önce İstanbul’un ilk sayfiyesi olan Haliç kıyıları bu özelleğini 18. yüzyıl sonlarına kadar koruyabilmiş. III. Selim’in Aynalıkavak Sarayı’nın ana binasının yıktırması ve arsasının tersaneye katılması, ardından II. Mahmud döneminde hanedanın kullandığı sahil saraylarının yerine sanayi yapılarının inşa edilmesiyle başlayan süreç erken Cumhuriyet döneminde Haliç kıyılarının tümüyle sanayi bölgesine dönüşmesiyle son bulmuştur.

Konuşmada, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde kaleme alınmış Bostancıbaşı Defterlerinin izi sürülerek Ayvansaray’dan Kasımpaşa’ya kadar uzanan kıyılardaki yapılaşma ve değişim gözden geçiriliyor.

Konuşmacı : BAHA TANMAN

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSİTÜSÜ

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*